X
Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti UniControls byl k 9. březnu 2015 jmenován Jaroslav Pantůček

Hlavním úkolem nového generálního ředitele bude navázat na práci svého předchůdce a posílit postavení společnosti na domácím a zahraničním trhu. 

Jaroslav Pantůček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Pracoval ve vrcholových pozicích u společností Mlékárenský průmysl Klatovy, Wrigley, Západočeská plynárenská a v klatovské pobočce České spořitelny. Od roku 1997 působil ve společnosti MERO ČR, a.s. jako finanční ředitel a od roku 2005 jako předseda představenstva a generální ředitel, zastával rovněž významné pozice v statutárních orgánech německé dceřiné společnosti.