X
Projekt Konkurenceschopnost

Dne 30. 4. 2015 byl úspěšně završen projekt na „Pořízení přístrojů" v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK), který byl schválen 23. 1. 2014 usnesením ZHMP č. 34/17.
Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2014 a měla téměř roční průběh. Jeho celkové náklady činily přibližně 8 mil. Kč, z toho 4 987 200 Kč činila dotace Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a hlavního města Prahy.

Projekt jsme zaměřili jak na zkvalitnění stávajícího, tak na nákup nového vybavení. Naše společnost se nyní pyšní např. novou průmyslovou myčkou DPS, novou klimatickou komorou a laserovým modulem nastavení lakovacího automatu. Část investice byla zaměřena na modernizaci hardware serveru, na zkvalitnění měřicího vybavení a novou verzi programu pro podporu návrhu ORCAD ve vývoji HW.V rámci projektu OPPK jsme tak pořídili 9 nových přístrojů, které pomohou ke zkvalitnění výroby našich produktů.

oppk