X
UniControls podpořila neziskový projekt REMOBIL

Jako společensky odpovědná firma jsme se zapojili do projektu REMOBIL, jehož cílem je ochrana životního prostředí, příspěvek na aktivity Jedličkova ústavu a škol a zajištění pracovní činnosti pro hendikepované.

Po dobu dvou měsíců byl v naší společnosti umístěn sběrný box, kam naši zaměstnanci odevzdali nepotřebné mobilní telefony a příslušenství určené k recyklaci. Po ukončení sběru byly mobilní telefony předány k demontáži a následnému zpracování firmám, které zaměstnávají hendikepované nebo osoby znevýhodněné na pracovním trhu. Každým vybraným mobilním telefonem jsme zároveň přispěli částkou 10 Kč pro Jedličkův ústav a školy. V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že recyklace mobilních telefonů představuje úsporu nerostných surovin a zároveň omezuje vypouštění škodlivých emisí do ovzduší či kontaminaci pitné vody.

Za projektem stojí nezisková společnost RETELA, jejíž hlavním smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu.

remobil