X
Veletrh InnoTrans 2018 v Berlíně

Společnost UniControls se ve dnech 18.-21.9.2018 účastnila světového veletrhu kolejových dopravních technologií InnoTrans v Berlíně. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali na náš stánek. Jako každý ročník byl i tento pro nás velmi inspirativní. Z pohledu našeho obchodního úseku byla účast velmi pozitivně hodnocena, a to především co do počtu a významu obchodních kontaktů, které se nám podařilo navázat. Za celou dobu veletrhu probíhala diskuse s cca 180-200 návštěvami. Těšíme na další rozvoj spolupráce.