X
Integrace kamerového systému lokomotiv řady 362

29.4.2013

Při oživování 4. série lokomotivy řady 362 v předešlých dnech proběhla úspěšná integrace kamerového systému do diagnostických displejů TDD na stanovištích strojvedoucího. Stávající kamerové systémy z produkce UniControls nebyly až do této chvíle integrovatelné přímo do displeje DISPL-1 a tudíž vyžadovaly samostatnou zobrazovací jednotku. 

 

Nově nabídnuté a navržené řešení si vyžádalo i mimořádně náročné nasazení specialistů z technického úseku i z oddělení mobilních systémů na úseku realizace. Součástí prací byl vývoj a realizace nové verze displeje DISPL-1 a nové softwarové řešení pro samotné zobrazování a přepínání mezi dvěma video vstupy. Součástí vývoje byla také integrace do aplikace UNICAP, která umožňuje zautomatizovat ovládání kamerového systému na míru požadavků zákazníka, například zapínání zobrazení kamery dle otevření dveří na příslušné straně, vypínání na základě ujeté rychlosti a dráhy atd. Toto řešení snižuje potřebu instalace dalších komponent a minimalizuje vznik rušení; obraz kamer je i přes použitý analogový systém vysoce kvalitní. 

I když se na českém a světovém trhu nejedná o úplnou novinku, integrace tohoto druhu se v UniControls realizovala poprvé. Řešení bude nabízeno stávajícím odběratelům i novým zájemcům a věříme, že otevře nové obchodní možnosti dodávek komplexních systémů nejen pro rekonstruovaná, ale i nová drážní vozidla nebo soupravy.