X
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:

Ing. Roman Lesný, MBA – předseda představenstva
Ing. Antonín Wzatek – člen představenstva
Ing. Petr Stroner – člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

Ing. Jiří Černý – člen dozorčí rady
Ing. Andrej Chrzanowski – člen dozorčí rady
RNDr. Roman Rosenberg, CSc. – člen dozorčí rady


Vrcholový management:

Ing. Roman Lesný, MBA – generální ředitel
Ing. Martin Kouba - výkonný ředitel divize doprava
Ing. Ivan Mojžíšek – obchodní ředitel divize doprava
Ing. David Gondzsala – výkonný ředitel divize průmysl
Pavel Podrazký - obchodní ředitel divize průmysl
Ing. Antonín Wzatek – finanční ředitel