X
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:

Ing. Antonín Felber – předseda představenstva
Ing. Antonín Wzatek – člen představenstva
Ing. Jindřich Patočka – člen představenstva
Ing. Irena Nebeská - člen představenstva

Dozorčí rada společnosti

Ing. Jiří Černý – člen dozorčí rady
Ing. Andrej Chrzanowski – člen dozorčí rady
Ing. Petr Stroner – člen dozorčí rady

Vrcholový management:

Ing. Antonín Felber - generální ředitel
Ing. Michal Titěra - technický ředitel
Ing. Irena Nebeská – obchodní ředitelka
Ing. Antonín Wzatek – finanční ředitel
Ing. Jindřich Patočka – ředitel úseku realizace
Pavel Podrazký – ředitel divize průmysl