X
VÝZKUM A VÝVOJ

Vlastní vývoj


vyzkum a vyvoj Ve společnosti UniControls po celou dobu naší existence budujeme kvalifikovaný tým pracovníků pro výzkum a vývoj pro oblast řídicích a komunikačních systémů pro aplikace pro železnice. Vlastní výzkumné a vývojové centrum nám pak umožňuje vytvářet naše produkty nejen na špičkové úrovni, ale zároveň i pružně reagovat na nové technické trendy a potřeby našich zákazníků.

 

Zaměření týmu

  • Oblast drážního průmyslu i procesního řízení, znalost a schopnost uplatnit železniční standardy EN50155 a EN50128 i procesy vývoje podle systému jakosti IRIS
  • Vývoj vlastních HW / SW řešení
  • Systémová integrace
 
Spolupráce s VŠ

Společnost UniControls má dlouholetou tradici se spoluprací s akademickými institucemi jako jsou např.:

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
  • Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 
Projekty OPPI

Společnost UniControls a.s. realizovala v rámci programu ICT a strategické služby – Výzvy I projekt „Informační a komunikační systémy pro drážní techniku“ - 2.2 ITS01/047.
Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

oppi

eu