X
UniControls zmodernizuje pro NET4GAS kompresní stanici plynu v Kouřimi
There are no translations available.

Praha, 6. prosince 2016 – Společnost UniControls, tradiční dodavatel řídicích systémů a souvisejících služeb v oblasti plynárenství a průmyslovém řízení, uspěla v tendru na generálního dodavatele stavby „OPTIMUS MODERNIZACE KS KOUŘIM“ u provozovatele české tranzitní soustavy plynu NET4GAS, s.r.o. Jedná se o velmi důležitý projekt z pohledu zajištění další provozuschopnosti, který má zajistit požadované predikované přepravní kapacity na tranzitních plynovodech v České republice.

„Získáním tohoto projektu pokračujeme v našem tradičním oboru a jsme připraveni zhodnotit naše dosavadní zkušenosti s řízením tranzitní soustavy plynu na Slovensku také v České republice. Pokračujeme také v nastaveném trendu zajišťování komplexního řešení zakázek,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

Předmětem plnění je modernizace kompresní stanice plynu v Kouřimi. Základním úkolem bude vedle optimalizace počtu turbosoustrojí a příslušné infrastruktury i náhrada zastaralých řídicích systémů novým jednotným řídicím systémem včetně relevantních potřebných náhrad kabelových rozvodů a polní instrumentace. Zároveň bude dosaženo zvýšení bezpečnosti s důrazem na splnění všech aktuálně platných technických, bezpečnostních a požárních standardů a norem.

Během své historie UniControls úspěšně nasadila řídicí systémy ve všech plynárenských oblastech, tj. v tranzitu, skladování a distribuci plynu. Na konci první dekády 21. století uvedla do provozu systém plné automatizace slovenské tranzitní soustavy plynu, kde byla cílem projektu optimalizace provozu tranzitní soustavy s maximálním možným vyloučením lidských manipulací.

V rámci plnění této významné zakázky bude UniControls zajišťovat především následující dodávky a činnosti:


1. Modernizace řídicího systému

• náhrada stávajícího řídicího systému na potrubním dvoře a společných zařízeních

• interface na stávající řídicí systém turbosoustrojí o výkonu 6MW

• doplnění měření na potrubním dvoře


2. Modernizace části elektro

• nová rozvodna VN a částečná obnova rozvodny NN

• nový záložní elektro-generátor (nahrazení nevyhovující plynové turbíny)

• doplnění funkce TOTAL STOP pro centrální vypnutí elektřiny


3. Opatření na zvýšení bezpečnosti

• doplnění funkce pro bezpečné odstavení a odtlakování plynových kompresorů

• doplnění dálkově řízených obtoků hlavních staničních armatur

• doplnění antipompážní regulace plynových kompresorů

• doplnění armatur na filtrech a regulační stanici

• doplnění jímky pro havarijní vypouštění oleje z kompresorové haly

• modernizace provozního a havarijního větrání haly