X
UniControls letos oslaví dodávku 5000. dílu TCN-gatewaye, evergreenu mezivozové komunikace drážních vozidel
There are no translations available.

Praha, 30. března 2017 – Společnost UniControls, mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, oslaví v letošním roce dodávku 5000. dílu TCN (Train Communication Network) gatewaye, které jsou používány jako hlavní komunikační uzel ve vlacích, lokomotivách, osobních vozech a vozech metra ve Francii, Finsku, Itálii, Rakousku, Číně, Turecku, Indii, Argentině, České republice, Slovensku nebo i v Ghaně a v řadě dalších zemí.

TCN gateway je zařízení zajišťující interoperabilitu elektronických systémů mezi kolejovými vozidly různých výrobců. Součástí interoperability je funkce inaugurace, tedy vzájemné rozpoznání všech systémů aktuální skladby vlaku. Inaugurace probíhá automaticky při každém spojení/rozpojení soupravy a umožňuje tak součinnost jednotlivých vozidel vlaku bez nutnosti zásahu personálu. Automaticky tak fungují systémy řízení trakce, ovládání dveří, klimatizace, audiovizuálního informačního systému, případně rezervačního systému či kamerového systému. Standardizace mezivozové komunikace byla na mezinárodní úrovni završena v roce 2005 vydáním 4. edice vyhlášky UIC 556. V témže roce uvedla společnost UniControls na trh TCN-gateway, zařízení homologované dle UIC 556.

 

„Více než desetiletá praxe a stálý zájem zákazníků z řad renomovaných výrobců kolejových vozidel, jako jsou Alstom, CAF, CRRC a dalších je důkazem o nesporné vyspělosti této technologie,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

TCN Gateway – cesta úspěšného produktu

V druhé polovině 90. let vstoupila firma UniControls a.s. do oblasti drážní techniky a to v souvislosti se získáním zakázek na systémy nadřazeného řízení pro rekonstruované soupravy pražského metra a předměstských elektrických jednotek řady 471 (jednotky City Elefant). Zákazník, Škoda Plzeň, požadoval řešení založené na novém standardu pro palubní komunikační infrastrukturu vlaku TCN, který byl v té době ještě ve fázi návrhu. Síť TCN je hierarchickou sítí dvou úrovní. Vyšší úroveň tvoří vlaková páteřní síť – Wire Train Bus (WTB), k síti nižší úrovně nazvané Multifunction Vehicle Bus (MVB) se připojují koncová zařízení vozidla. Pro zmíněné systémy nadřazeného řízení byl implementován protokol WTB a tato implementace byla první mimo firmy, které se na vypracování standardu podílely. Protokol MVB v těchto systémech použit nebyl, neboť koncová zařízení s tímto rozhraním v té době prakticky neexistovala. Jejich připojení bylo realizováno sériovými linkami a sběrnicemi CAN.

Dokončená jednotka řady 471 bohatě vybavená elektronickými systémy byla předváděna při různých příležitostech. Její moderní koncepce zaujala i zástupce firmy Alstom, kteří projevili zájem o spolupráci na vývoji síťových zařízení pro palubní komunikační infrastrukturu, konkrétně na vývoji komunikačního uzlu označovaného jako TCN Gateway. Ten spojuje vlakovou a vozidlovou sběrnici a realizuje funkce odstiňující aplikace v zařízeních od změn ve vlakové soupravě - vozy se připojují a odpojují, strojvedoucí přechází na jiné stanoviště atd.

První objednávka se týkala komunikačních uzlů WTB/CAN pro systém nadřazeného řízení, který byl tehdy používán v jednotkách dodávaných italskou částí firmy Alstom. Tato zařízení byla mimo jiné nasazena ve vlacích Pendolino dodaných Českým drahám. Poté, co se v provozu potvrdilo, že tento vývojový projekt je úspěšný, uzavřely Alstom a UniControls dohodu o spolupráci na vývoji komunikačního uzlu WTB/MVB. Alstom se zavázal k poskytnutí vlaku pro ověření zařízení v provozu a k podpoře při homologaci zařízení. Homologace je pro toto zařízení vyžadována, neboť TCN Gateway je rozhodujícím prvkem pro dosažení interoperability vozidel ve vlaku s tím, že tato vozidla mohou pocházet od různých výrobců.

Vyvinutá TCN Gateway byla ověřena na regionálním vlaku Minuetto a novém rychlovlaku Pendolino ETR 600 pro dopravce Trenitalia. V lednu 2005 byla TCN Gateway homologována v laboratoři Trenitalia ve Florencii. Samotná příprava na homologaci je velmi náročná. Žadatel musí nejdříve provést všechny homologační testy ve své laboratoři a teprve poté, co doložil jejich úspěšné provedení, je připuštěn k testům v akreditované laboratoři. To znamená, že musí ve své laboratoři připravit obdobné testovací prostředí. Časové a finanční nároky na jeho vývoj se příliš neliší od nároků na vývoj vlastního testovaného zařízení. Například výkonnostní testy musí být provedeny v maximální konfiguraci systému, tj. pro tyto testy musí žadatel poskytnout 32 komunikačních uzlů.

Dalším důležitým milníkem v životním cyklu produktu TCN Gateway bylo jeho zařazení do seznamu schválených produktů pro výstavbu systémů firmy Alstom. Tomuto schválení předcházel audit firmy Alstom v UniControls zaměřený na schopnost dodávat produkt spolehlivě, v požadované kvalitě a předpokládaných objemech. Firma Alstom zůstává do současnosti největším odběratelem zařízení TCN Gateway a to v různých variantách určených požadavky konkrétního projektu. Kromě ní byla tato zařízení dodána a jsou dodávána řadě dalších firem jak do lokomotiv a osobních vozů, tak i vlakových jednotek a vozů metra.

Úspěšné využívání TCN Gateway v aplikacích firmy Alstom pomohlo i vstupu na čínský trh. V souvislosti s převodem technologií spojených s projektem rychlovlaku CRH5 pro čínské železnice, který je vyráběn v CRRC Changchun, byl uzavřen kontrakt na převod výroby TCN Gateway do společnosti CRRC ERD v Dalianu.

Razantní pronikání komunikace Ethernet a souvisejících IP technologií do oblasti průmyslových systémů, kterého jsme svědky v současné době, nachází odezvu i ve standardu TCN. Ten je nyní rozšiřován mimo jiné o specifikace vlakové páteřní sítě ETB (Ethernet Train Backbone) a vozidlové sítě ECN (Ethernet Consist Network), které jsou propojeny komunikačním uzlem ETBN (Ethernet Train Backbone Node) s obdobnými funkcemi jako jsou ty poskytované zařízením TCN Gateway. UniControls je opět jednou z prvních firem, která má tento uzel k dispozici jako výsledek vlastního vývoje a je tak připravena dodat palubní komunikační infrastrukturu v různých variantách, tj. s různým typem vlakové páteřní sítě (WTB, ETB), či jejich kombinací a různými počty sítí ETB.

TCN komunikace se stala základem většiny řešení systémů UniControls pro drážní techniku. Je využívána v systémech řízení, v diagnostických systémech i pro informační systémy pro cestující. Zvládnutí technologie TCN znamená pro UniControls schopnost nabízet technicky špičková řešení a díky tomu úspěšně pronikat na mezinárodní trh.

UniControls letos oslaví dodávku 5000. dílu TCN-gatewaye, evergreenu mezivozové komunikace drážních vozidel