X
UniControls zmodernizuje pro NET4GAS kompresní stanici plynu v Kouřimi

Společnost UniControls uspěla v tendru na generálního dodavatele stavby „OPTIMUS MODERNIZACE KS KOUŘIM“ u provozovatele české tranzitní soustavy plynu NET4GAS, s.r.o. Jedná se o velmi důležitý projekt z pohledu zajištění další provozuschopnosti, který má zajistit požadované predikované přepravní kapacity na tranzitních plynovodech v České republice.

Předmětem plnění je modernizace kompresní stanice plynu v Kouřimi. Základním úkolem bude vedle optimalizace počtu turbosoustrojí a příslušné infrastruktury i náhrada zastaralých řídicích systémů novým jednotným řídicím systémem včetně relevantních potřebných náhrad kabelových rozvodů a polní instrumentace. Zároveň bude dosaženo zvýšení bezpečnosti s důrazem na splnění všech aktuálně platných technických, bezpečnostních a požárních standardů a norem.

 

V rámci plnění této významné zakázky bude UniControls zajišťovat především následující dodávky a činnosti:

1. Modernizace řídicího systému

• náhrada stávajícího řídicího systému na potrubním dvoře a společných zařízeních

• interface na stávající řídicí systém turbosoustrojí o výkonu 6MW

• doplnění měření na potrubním dvoře

 

2. Modernizace části elektro

• nová rozvodna VN a částečná obnova rozvodny NN

• nový záložní elektro-generátor (nahrazení nevyhovující plynové turbíny)

• doplnění funkce TOTAL STOP pro centrální vypnutí elektřiny

 

3. Opatření na zvýšení bezpečnosti

• doplnění funkce pro bezpečné odstavení a odtlakování plynových kompresorů

• doplnění dálkově řízených obtoků hlavních staničních armatur

• doplnění antipompážní regulace plynových kompresorů

• doplnění armatur na filtrech a regulační stanici

• doplnění jímky pro havarijní vypouštění oleje z kompresorové haly

• modernizace provozního a havarijního větrání haly