X
UniControls se podílela na evropském výzkumném a vývojovém projektu Roll2Rail. Technologie pro bezdrátové řízení vlaku bude využita v pilotní implementaci v provozu u španělského dopravce

Závěrečnou konferencí konanou 17. října 2017 v bavorském Mnichově skončil tříletý evropský projekt Roll2Rail, který se zaměřil na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji železničních vozidel. UniControls byla v rámci projektu členem pracovní skupiny pro bezdrátové vlakové komunikace, která zkoumala možná řešení řízení vlaku bez nutnosti fyzického drátového spojení mezi vozidly a to jak v rámci vlakové soupravy, tak ve vazbě na pozemní systémy. UniControls přispěla svým know-how vlakových datových sítí a oblasti cybersecurity k úspěšnému zakončení projektu završeném laboratorní validací vlakové LTE komunikace. Dodala také do testovacího prostředí vlastní komunikační uzel ETBN včetně implementace algoritmů pro dynamické spojování souprav.

Projekt byl pilotním počinem iniciativy Shift2Rail sdružujícího největší evropské dopravce a výrobce drážní techniky. Jejím cílem je zdvojnásobení kapacity evropského drážního systému, zvýšení spolehlivosti a komfortu při současném snížení provozních nákladů o polovinu a to prostřednictvím vývoje nových technologií a inovativních produktů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu podpory vývoje a inovací Horizon 2020. „Výsledky projektu budou dále využívány v pilotní implementaci na reálných vlakových soupravách v provozu na regionálních tratích ve Španělsku u španělského dopravce v rámci iniciativy Shift2Rail,“ říká Ing. Tomáš Tichý, který byl členem pracovní skupiny za UniControls.