X
INTEGRACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ DALŠÍCH VÝROBCŮ

Společnost UniControls disponuje velmi obsáhlým know-how v oblasti řízení procesů. V případě, že klient požaduje systém postavený z prvků jiného, zde neuvedeného výrobce, je taková spolupráce možná a v praxi nepřináší významnější komplikace, naopak znalost řízení procesu ovlivňuje kvalitu výsledného řešení podstatnější měrou, než vlastní komponenty použité při výstavbě. Důraz je vždy kladen na samotný řízený proces, komponenty systému jsou pak pouze nástroje, které jeho řízení umožňují.