X
PROFIL SPOLEČNOSTI

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. Společnost UniControls zakládá svůj úspěch na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými zákazníky, zaměstnanci a partnery.

Společnost UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Společnost se orientuje a nadále bude pokračovat zejména v činnostech zaměřených na:

  • projekty a dodávky komplexních systémů
  • projekty a dodávky průmyslových řídicích systémů pro náročné provozní podmínky a rozsáhlé provozy
  • komplexní dodávky řídících a komunikačních systémů kolejových vozidel a jejich sestav
  • návrhy a výrobu prvků výbavy moderních kolejových vozidel
  • vývoj a dodávky počítačových modulů, zařízení a programového vybavení pro komunikaci v průmyslu a dopravě
  • systémy pro telemetrii a přenos dat
  • rozvoj systémového programového vybavení a vývojových prostředků pro aplikační programy