X
MISE, VIZE A HODNOTY

Mise

UniControls je špičkovým, mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb, který svůj úspěch zakládá na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými zákazníky, zaměstnanci a partnery.

Vize

UniControls posílí svou pozici na českém a slovenském trhu v oblasti dodávek řídicích systémů a poskytování souvisejících služeb a současně bude expandovat na zahraniční trhy, vstupovat do nových oblastí a odvětví a systematicky rozvíjet vztahy se svými zákazníky a partnery.

Hodnoty

  • úspěšné, inovativní a konkurenceschopné produkty a služby
  • profesionálně vnímané služby zákazníkům
  • všeobecně pozitivně vnímaná firemní kultura
  • etické zásady a společenská zodpovědnost
  • dlouhodobě motivovaný zákazník, zaměstnanec a akcionář

Informace o politice jakosti společnosti naleznete zde.

Informace o integrovaném systému řízení jakosti naleznete zde.