ETX-401

ETX-401

ZÍSKAT PRODUKTOVÝ LIST

*kontaktní e-mail:

OBLAST POUŽITÍ

• Prodloužení segmentů vlakové páteřní sítě (ETB)

NORMY

EN 50155 – Elektronická zařízení drážních vozidel
EN 50121-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita
EN 61373 – Zkoušky rázy a vibracemi
EN 60529 – Stupně ochrany krytem
EN 50124-1 – Koordinace izolace
EN 45545-2 – Protipožární ochrana
IEEE 802.3 – Lokální sítě na bázi Ethernetu
IEC 61375-2-5 – Vlaková komunikačnísíť (TCN) – Ethernetová vlaková páteřní    síť (Ethernet Train Backbone)

POPIS

ETX-401 je 4-portový Ethernetový opakovač určený k prodloužení dvou linek Ethernetové páteřní sítě vlaku (ETB) o dalších 100 metrů. To umožňuje použít pouze jeden komunikační uzel ethernetové páteřní sítě vlaku (ETBN) pro skupinu vozidel, pokud celková délka segmentu ETB přesahuje 100 metrů.

Volitelná redundance napájecích zdrojů zajišťuje nepřerušovaný chod v případě výpadku jednoho napájecího zdroje. Porucha zdroje je rovněž signalizována kontaktem relé, který je možné použít pro vzdálenou diagnostiku.

Pokud dojde k výpadku napájení nebo poruše ETX-401, přemosťovací relé automaticky přemostí obě linky ETB a předejde tak výpadku ETB.

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ETHERNET
Linka A a linka B ETB
4x 100BASE-TX ethernetové porty s přemosťovacími relé, M12 s kódováním D
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Zdroj napájení
16.8V až 137,5V DC, Třída S2
Rozsah pracovních teplot
-40°C až +70°C
Rozměry
191 x 106 x 62mm