GW-PWR2, CX-PWR

GW-PWR2, CX-PWR

ZÍSKAT PRODUKTOVÝ LIST

*kontaktní e-mail:

OBLAST POUŽITÍ

• Vnitřní zdroje napájení pro modulární jednotky UNITRAC TCMS

NORMY

(splněny pouze v případě montáže
do odpovídajícího rámu)
• EN 50155 – Elektronická zařízení drážních vozidel
• EN 50121-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita
• EN 50124-1 – Koordinace izolace
• EN 61373 – Zkoušky rázy a vibracemi
• EN 60529 – Stupně ochrany krytem
• EN 45545-2 – Protipožární ochrana

POPIS

GW-PWR2 a CX-PWR jsou napájecí moduly s DC/DC přepínáním, určené pro náročné aplikace v drsném prostředí. Jedná se o moduly montované do rámu, které slouží k napájení modulárních jednotek UNITRACK TCMS. Maximální výstupní výkon je 20W, v případě duální varianty 2x 20W.

Výstup je k dispozici na zadním konektoru; napájení je distribuováno v jednotce prostřednictvím základní desky. Díky extrémně velkému vstupnímu rozsahu podporují všechna běžná palubní napětí (24V, 48V, 72V a 110V DC). Moduly zdrojů napájení lze dálkově zapínat a vypínat vstupní logikou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Vstupní napětí (Uin)
16.8V až 137.5V DC
Rozsah pracovních teplot
-40°C až +85°C