SRD-801

SRD-801

ZÍSKAT PRODUKTOVÝ LIST

*kontaktní e-mail:

OBLAST POUŽITÍ

• V systému UNITRACK OMTS plní následující funkce:
• zobrazuje informace o rezervovaných sedadlech ve vozidlech

NORMY

• EN 50155 – Elektronická zařízení drážních vozidel
• EN 50121-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita
• EN 50124-1 – Koordinace izolace
• EN 61373 – Zkoušky rázy a vibracemi
• EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
• EN 45545-2 – Protipožární ochrana
• EN 50325-4 – CANopen
• CiA 305 DSP – CANopen, Layer Setting Services (LSS) a protokoly
• UIC 176 – Specifikace pro informace pro cestující, zobrazované elektronicky ve vlacích

INŽENÝRSKÉ NÁSTROJE

PIS SIM – PC simulátor informačního systému pro cestující sloužící k ověřování správnosti a vizualizaci vstupních dat

POPIS

SRD-801 je displej rezervačního systému určený k informování cestujících o rezervovaných sedadlech. Konstrukčně je uzpůsobený k montáži na stěnu nebo skleněné povrchy.

Osm segmentů displeje je uspořádáno do dvou sloupců a čtyř řádků. Každý segment může
zobrazovat text o délce až 20 znaků. Text může obsahovat jak malá tak velká písmena včetně mezinárodních znaků, číslice a interpunkční znaky.

SRD-801 je k dispozici s VFD (vacuum fluorescent display) nebo LCD displejem. LCD displej má plynulé nastavení jasu v rozsahu 0% až 100%. U VFD displeje lze nastavit jas ve čtyřech krocích v rozmezí 25% až 100%. Displeje jsou vybavené 3 tlačítky pro nastavování parametrů.

Displej komunikuje po CAN sběrnici protokolem CANopen.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DISPLEJ
Technologie
LCD
VFD
Konfigurace
2 sloupce x 4 řádky, 20 znaků na řádek
2 sloupce x 4 řádky, 20 znaků na řádek
KONEKTIVITA
CAN
Protokol CANopen (slave)
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Rozsah pracovních teplot
-20°C až +60°C
-40°C až +70°C
Rozměry
260 x 76.6 x 31mm
270 x 77 x 35mm – varianta E