ELM-201

ELM-201

ZÍSKAT PRODUKTOVÝ LIST

*kontaktní e-mail:

HLAVNÍ VLASTNOSTI

• Certifikace EN 50463:2012-2
• Čtyřkvadrantové měření energie
• Pro kolejová vozidla stejnosměrné i střídavé trakce
• Vhodný i pro vícesystémové lokomotivy
• Třída přesnosti 0.5R (EN 50463), Třída C (EN 50470)
• Záznam zátěžových profilů v minutových intervalech
• Bezdrátový přenos dat v sítích 3G/4G, GSM-R a WiFi
• Napájecí napětí 16,8V až 154V DC
• Pracovní teplota -40°C až +70°C

 NORMY

• EN 50121-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita
• EN 50124-1 – Koordinace izolace
• EN 50155 – Elektronická zařízení drážních vozidel
• EN 61373 – Zkoušky rázy a vibracemi
• EN 50463:2012
• EN 50470-1
• EN 62056-21
• EN 62056-61
• IEEE 802.3 – Lokální sítě na bázi Ethernetu
• IEEE 802.11 – Lokální bezdrátové sítě

POPIS

Elektroměr ELM-201 je určen speciálně pro měření energie na palubě vozidel elektrické trakce. Může měřit DC i AC signály jakéhokoliv stávajícího trakčního systému (1,5kV DC, 3kV DC, 15kV/16,7 Hz, 25kV/50Hz). Je také vhodný pro vícesystémové lokomotivy provozované na více než jedné trakční soustavě.

Elektroměr měří spotřebovanou a generovanou činnou a jalovou energii, činný a jalový výkon a okamžité hodnoty napětí a proudu. Zaznamenává zátěžové profily v 1-minutových intervalech a monitoruje minima a maxima naměřených hodnot.

Elektroměr může naměřené hodnoty přenášet bezdrátově prostřednictvím sítí GSM/GSM-R/UMTS a WiFi. Integrovaný GPS přijímač přidává informace o poloze k zátěžovým profilům a zajišťuje synchronizaci času.

ELM-201 je certifikovaný elektroměr v souladu s platným vydáním normy EN 50463-2:2012. Splňuje požadavky na třídu přesnosti 0.5 R. Elektroměr je možné dodat s kalibračním listem umožňujícím použít elektroměr k fakturačním účelům.

PARAMETRY

MĚŘENÍ A VÝPOČTY
Třída přesnosti 0.5R (EN 50463), Třída C (EN 50470)
Harmonické až do 25. řádu
Spotřebovaná a rekuperovaná činná energie (MWh)
Spotřebovaná a rekuperovaná činná energie pouze v DC síti (MWh)
Spotřebovaná a rekuperovaná jalová energie, kapacitní a indukční (MVArh)
Činný výkon (MW), jalový výkon (Mvar)
Okamžitá/efektivní hodnota napětí a proudu
PROSTŘEDÍ
Napájecí napětí
16,8V až 154V DC
Pracovní teplota
– 40°C až +70°C
Rozměry
165 x 105 x 310 mm (šířka x výška x hloubka)